สำหรับการสร้างบ้านนั้นอย่างที่เรารู้กันว่าในปัจจุบันนั้นเราสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้ง ผู้รับเหมา และ บริษัทสร้างบ้าน ซึ่งทั้งการเลือกใช้บริการทั้งผู้รับเหมา และ บริษัทสร้างบ้านนั้นก็มีความแตกต่างกัน ในเรื่องที่หลากหลาย และสำหรับผู้รับเหมานั้นก็มีเรื่องที่เรานั้นต้องเด็ดขาดไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ  มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างที่เรานั้นจะต้องเด็ดขาดกับผู้รับเหมา  

เอกสารสัญญาที่ชัดเจน  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “เอกสารสัญญา” การว่างจ้างต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าหากว่ามีเอกสารสัญญาที่ชัดเจน หรือ เอกสารสัญญาการว่างจ้างที่ชัดเจนนั้นจะทำให้เรานั้นสามารถนำมายืนยันในเรื่องของการว่าจ้างได้อย่างถูกต้องในกรณีที่เกิดปัญหานะครับ  และทำให้เรานั้นสามารถใช้ฟ้องร้องสำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการจะเอาเปรียบเราได้ด้วยนะครับ ดังนั้นเอกสารสัญญาที่ชัดเจนนั้นสำคัญอย่างมากนะครับ  

เอกสารสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ  

หรือที่เรานั้นจะเรียกว่า เอกสาร BOQ (Bill of Quantities) ที่จะเป็นเอกสารที่จะบอกถึงปริมาณของวัสดุที่ใช้ รวมถึงจำนวน ราคา และ แบรนด์สินค้าที่สั่งซื้อด้วยเช่นกัน  ซึ่งนั้นจะทำให้เรานั้นสามารถใช้เอกสารนี้ในการอ้างอิงการซื้อสินค้าได้ และ ทำให้เรานั้นสามารถที่จะยืนยันถึงวัสดุในการเลือกซื้อได้ด้วย และทำให้วัสดุของเรานั้นมั่นใจในคุณภาพได้มากขึ้นอย่างมากนะครับ  

การปฏิเสธในเรื่องของการ “เบิกซื้อโดยไม่จำเป็น”  

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ “การปฏิเสธ” ในการซื้อของ ซึ่งปกติแล้วเราจะจ่ายเงินเป็นงวดอยู่แล้วในค่าใช้จ่าย   ดังนั้นในเรื่องของการเบิกจ่ายนั้นจะต้องเพียงพอต่อการก่อสร้างอย่างแน่นอน ดังนั้นเราจะต้องปฏิเสธในการเบิกเงินล่วงหน้า หรือเบิกเงินยิบย่อยต่าง ๆ นะครับเพราะว่าเรากำลังโดนเอาเปรียบอยู่  ดังนั้นถ้าหากว่าผู้รับเหมานั้นต้องการที่จะเบิกค่าใช้ชจ่ายเพิ่มเติมแนะนำว่าเรานั้นจะต้องไม่ให้เบิกนะครับ เพื่อป้องกันการโดนเอาเปรียบ และ ค่าใช้จ่ายบานปลาย  

อย่าจ่ายเงินงวดเดียว 100 %  

อีกเรื่องนั้นคือเรื่องของ “การข่ายเงิน” เพราะว่าการจ่ายเงินเพียงงวดเดียว 100 % นั้นจะเป็นอันตรายกับเรามากกว่านะครับ เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการหนีงานจากผู้รับเหมาได้นะครับ ดังนั้นในเรื่องของ “การจ่ายเงิน” นั้นเราควรจะแบ่งจ่ายออกเป็นงวด ๆ จะดีกว่านะครับ เพื่อให้ป้องกันการหนีงาน และ ทำให้เรานั้นมั่นใจได้ว่าผู้รับเหมานั้นจะไม่หนีงาน  ดังนั้นอย่าจ่ายเงินเพียงงวดเดียวนะครับเพราะว่ามีแต่จะทำให้เรานั้น เสียเปรียบ และ เสียผลประโยชน์มากกว่านะครับ  

ผู้รับเหมามีเหตุผลไม่เข้าไซต์งานบ่อย ๆ  

อีกเรื่องนั้นคือผู้รับเหมาที่ทิ้งงาน หรือ ถ้าหากว่าผู้รับเหมานั้นไม่เข้าไซต์งานบ่อย ๆ นั้นเราควรพพิจารณาให้ดีนะครับ เพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้  ดังนั้นในเรื่องของการเข้าไซต์งานั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าจะต้องคอยดูแล และควบคุมงานให้ดี ดังนั้นการที่ผู้รับเหมานั้นไม่เข้าไซต์งานนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้อย่างมากนะครับ และ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านของเราด้วยนะครับ  

ดังนั้นจะเห็นว่ามีหลากหลายปัญหาอย่างมาก และ ที่สำคัญนั้น เรานั้นที่เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้างนั้น สำคัญอย่างมาก และ เรานั้นไม่ควรที่จะมองข้าม และ ปฏิเสธให้เป็นนะครับ เพราะว่าจะช่วยเราอย่างมากในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่าย และ ในเรื่องของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย ดังนั้นหากเราเป็นเจ้าของบ้านนั้นเราควรจะปฏิเสธให้เป็นในบางเรื่องนะครับเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นจ่าง ๆ