ในงานก่อสร้างนั้นนอกเหนือจากความปลอดภัยของคนงานที่ทำงานนั้นก็เป็นที่คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในกาก่อสร้างนั้นจะต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการรองรับถึงคุณสมบัติ ถึงจะนำมาใช้งานในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการทำงานอย่างแท้จริงจึงจะสามารถทำให้การก่อสร้างนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นตัวช่วยในการทุนแรงในการทำงานต่าง ๆ เช่น เครื่องร่อนทราย หลาย ๆ คนคงอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเครื่องนี้ เนื่องจากเป็นเครื่องที่ใช้ในงานที่มีความเฉพาะตัวที่ค่อนข้างสูง บางคนอาจจะไม่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าการผสมปูนนั้น ขนาดของเม็ดทรายก็มีผลในการก่อสร้างด้วยหรอ ซึ่งคำตอบเหล่านั้นวันนี้เราสามารถหาได้จากการอ่านบทความนี้กันครับ

ประเภทของทรายในงานก่อสร้าง

ทรายเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้จากธรรมชาติ เกิดจากกระบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติหรือสามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งก็คือเศษของหินที่มีขนาดใหญ่แล้วถูกทำให้มีขนาดที่เล็กลงโดยกระบวนการทางธรรมชาติ เช่น การพัดผ่านของลม การพัดผ่านของน้ำ เป็นต้น ซึ่งทรายนั้นมักจะมีแร่ธาตุที่สำคัญในการเร่งปฏิกิริยาการแข็งตัวของปูนซีเมนต์ เช่น ธาตุ ซิลิกอน เป็นต้น

โดยการนำทรายไปใช้งานในงานก่อสร้างนั้นเราสามารถแบ่งประเภทการใช้งานของทรายได้ 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ทรายหยาบ, ทรายกลาง, ทรายละเอียดและทรายถม ซึ่งสามารถแยกทรายเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องร่อนทราย ที่สามารถคัดแยกความละเอียดของทรายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  1. ทรายหยาบ

ทรายหยาบมักถูกนำไปใช้ในงานก่อสร้างประเภทของการทำพื้นบ้าน พื้นอาคาร เนื่องจากเป็นตัวที่สามารถประสานเนื้อปูนซีเมนต์ หินและน้ำเข้าด้วยกันได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งด้วยความหยาบของทรายนี้เองจึงทำให้ปูนที่ก่อนั้นมีสมบัติเชิงกลที่สูง สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี

  • ทรายกลาง

ทรายกลางมักจะถูกใช้ในการผสมปูนที่ใช้ในการก่ออิฐ ก่อผนังที่ต้องมีการรับแรงได้พอสมควร อีกทั้งยังให้คุณสมบัติเชิงกลได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

  • ทรายละเอียด

ทราบละเอียดมักจะนิยมใช้งานงานก่อสร้างประเภทการฉาบผนังต่าง ๆ ที่ต้องการความเรียบเนียนในการทาสีลงสีต่าง ๆ มีคุณสมบัติเชิงกลต่ำกว่าทรายขนาดอื่น ๆ โดยถ้าช่างก่อสร้างจะประหยัดงบนั้นก็สามารถใช้เครื่องร่อนทรายในการคัดแยกทรายตั้งแต่รับทรายเข้ามาในเจตก่อสร้าง เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณของทรายชนิดอื่น ๆ ได้อีกด้วย

  • ทรายถม

ทรายถมนั้นจะนิยมใช้ในงานที่ต้องมีการปรับระดับของพื้นก่อนการเทพื้นที่ต่าง ๆ สามารถหาได้จากการใช้เครื่องร่อนทรายนั่นเองครับ