สกุลชัยคอนกรีต ถือเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพและพัฒนานวัตกรรมในการผลิตคอนกรีต
ด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี มาใช้ในการผสมคอนกรีต
และบริการจัดส่งปูนผสมเสร็จไปยังหน่วยงานของลูกค้าได้ตามเวลาที่กำหนด
เพื่อให้คอนกรีตมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุด
บริษัท สกุลชัยคอนกรีต จำกัด (SAKULCHAI CONCRETE CO., LTD.)
บริษัท สกุลชัยคอนกรีต จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจผลิตและบริการจัดส่งปูนผสมเสร็จมากกว่า 15 ปี
ซึ่งกระบวนการผลิตปูนผสมเสร็จของบริษัทนั้น จะมีการใช้เครื่องผสมปูนและรถผสมปูนที่มาจากประเทศเยอรมัน
ยี่ห้อ Teka และ Liebherr ในการผสมและจัดส่งปูนผสมเสร็จในส่วนของวัตถุดิบ ที่มีการควบคุมคุณภาพ หิน
ทราย น้ำ และน้ำยาผสมปูน เพื่อต้องการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C33 และ ASTM C494
ช่วยให้มีความสะอาด ปราศจากดินโคลนเจือปน มีความหยาบและร่วน ทำให้ปูนสะอาดเทง่ายไม่จับเป็นก้อน
ซึ่งกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จะถูกควบคุมการผลิตโดยวิศวกรคอนกรีต และทดสอบก้อนตัวอย่างคอนกรีต
โดยคณะวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท สกุลชัยคอนกรีต จำกัด จะมีรูปแบบการให้บริการแก่หน่วยงานก่อสร้างทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน
ด้วยประสบการณ์ด้านงานผลิต พร้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
โดยมีรูปแบบการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ชั่งหินทราย ซีเมนต์ น้ำ เป็นต้น
จึงทำให้มีความแม่นยำสูง และมีระบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเช่น
การใช้หินและทรายที่มีทั้งขนาดที่เหมาะสม และสะอาด เข้ามาใช้ในการผสมปูน การใช้น้ำยาผสมปูนคุณภาพสูง
และนวัตกรรมที่หลากลายมาใช้ในการผสมปูน เพื่อให้ได้ปูนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุด
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะมีการเก็บตัวอย่างของปูนไปทดสอบกำลังรับแรงอัดในเครื่องทดสอบก้อนปูน
โดยมีสถาบันการศึกษาชั้นนำให้การรับรอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปูนผสมเสร็จที่ผสมออกมาสามารถรับกำลังอัด
และมีคุณสมบัติต่างๆ ได้ตามต้องการ จึงทำให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว
เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และในปัจจุบันบริษัท สกุลชัยคอนกรีต จำกัด ได้มีโรงงานผลิตในเครือ 2 แห่ง
รถขนส่ง 14 คัน และพันธมิตรทางการค้า 4 ราย ที่พร้อมให้บริการอย่างครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑล
อย่างไรก็ตาม ด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีของบริษัท สกุลชัยคอนกรีต จำกัด นั้น จึงทำให้มั่นใจได้ว่า
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะได้ปูนผสมเสร็จที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน