การเป็นเจ้าของรถสักคันในนามของตนเอง ก็คงเป็นเรื่องที่สร้างความภูมิใจให้กับใครหลายคนไม่น้อย เพราะเป็นผลงานจากน้ำพักน้ำแรงของตนเอง และเมื่อมีรถก็มีสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงและใส่ใจมากมาย การเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนนำมาไตร่ตรองพิจารณา บางคนก็อาจจะคิดไปถึงเรื่องการแต่งรถให้เกิดความสวยงาม เวลาขับขี่จะได้รู้สึกดี

จะคำนึงถึงเรื่องใดก็ตาม แต่สิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้ก็คือ การขับขี่อย่างถูกต้องปลอดภัย ส่วนหนึ่งที่คนมีรถส่วนใหญ่มักจะละเลยไปก็คือ การให้ความสำคัญกับคนที่เดินข้ามถนนบนทางม้าลาย ในความเป็นจริงแล้วเรื่องของทางม้าลายไม่ได้สำคัญแค่คนที่ต้องเดินเท้าข้ามถนนเท่านั้น แต่สำหรับคนมีรถแล้วเรื่องของทางม้าลายก็สำคัญเช่นกัน เป็นหนึ่งในกฎจราจรด้วย มาดูกันดีกว่าว่าเรื่องของทางม้าลายมีบทบาทและความสำคัญต่อคนมีรถอย่างไรกันบ้าง

กฎหมายจราจรที่ว่าด้วยเรื่องทางม้าลายสำหรับผู้ขับขี่

สิ่งแรกที่ต้องตอกย้ำและทบทวนกันเสมอสำหรับผู้ขับขี่ทุกคนก็คือ การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพราะเมื่อเราเคร่งครัดในวินัยจราจร ก็จะสามารถลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ อย่าได้มั่นใจเกินไปว่ารถมีประกัน รถยนต์ชั้น 1 ไว้คุ้มครอง เกิดเหตุอะไรก็ขอเคลมประกันไป เพราะคุณไม่อาจรู้ได้เลยว่าอุบัติเหตุจะรุนแรงแค่ไหน บางครั้งอาจสร้างความสูญเสียที่มากมายที่ไม่อาจประเมินค่าได้เลย

อีกทั้งการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน บ่อยครั้งมากที่เป็นการเฉี่ยวชนเข้ากับผู้คนที่เดินข้ามถนนบนทางม้าลาย ดังนั้น ผู้ขับขี่ทุกคนจึงควรรู้ว่ากฎหมายจราจรกำหนดเรื่องของทางม้าลายกับผู้ขับขี่ไว้อย่างไรบ้าง ซึ่งก็มีระบุไว้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 หลายมาตราด้วยกันดังนี้

1.มาตรา 22 (4) ระบุว่าหากขับรถไปแล้วต้องการจะเลี้ยวซ้าย และมีสัญญาณไฟเขียวให้เลี้ยวซ้ายได้ คุณจะต้องขับด้วยความระมัดระวัง และถ้าเห็นคนข้ามถนนตรงนั้นจะมีทางม้าลายหรือไม่ก็ตาม คุณจะต้องหยุดรถและให้สิทธิ์คนเดินเท้าข้ามไปก่อน

2.มาตรา 46 (2) ระบุว่า ภายในระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางม้าลาย ผู้ขับขี่ห้ามขับแซง

3.มาตรา 57 (4) ระบุว่า ห้ามจอดรถทับทางม้าลาย หรือห้ามจอดบริเวณใกล้เคียงทางม้าลายในระยะก่อนหรือหลังทางม้าลายในระยะ 3 เมตร

4.มาตรา 70 ระบุว่าถ้าขับเข้าใกล้ทางแยก หรือเห็นทางม้าลายอยู่ใกล้ ๆ ให้ชะลอรถทุกครั้ง

นี่เป็นเพียงบางส่วนของข้อกฎหมายเกี่ยวกับทางม้าลาย ที่ผู้ขับขี่ควรจดจำและพึงระลึกไว้ทุกครั้งเวลาขับขี่ เพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้น

อุบัติเหตุใกล้ทางม้าลายสะท้อนวินัยคนในประเทศ

ใครจะรู้บ้างว่า แค่เรื่องของทางม้าลายก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนวัฒนธรรมการเคารพกฎกติกาของคนในประเทศนั้น ๆ ได้ สิ่งที่เราทุกคนควรต้องตระหนักร่วมกันก็คือว่า ทางม้าลายถือเป็นสัญลักษณ์สากลอย่างหนึ่ง ทุกประเทศทั่วโลกมีทางม้าลายบนถนนเพื่อให้คนข้าม ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกติกาให้คนมีรถกับคนเดินเท้าสามารถอยู่ร่วมกันได้

หากแต่ว่าถ้าประเทศไหนมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางม้าลาย หรือใกล้ทางม้าลายเกิดขึ้นบ่อย ๆ ตรงนี้ก็สะท้อนว่าคนในประเทศนั้น ๆ ขาดวินัย ละเลยต่อส่วนรวม ตรงนี้อาจไม่ใช่แค่ผู้ที่ขับรถเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงผู้ที่เดินเท้าเองก็ด้วย ดังนั้น เรื่องของทางม้าลาย จึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนไม่ควรมองข้ามจริง ๆ

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ขับขี่จะระวังแล้วโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็ยังเกิดขึ้นได้ บางครั้งอาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบรถยนต์ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว จึงควรมีการวางแผนเรื่องการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ไว้คุ้มครองบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นแผนสำรองที่ดีที่จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการขับขี่ ดีกว่าที่เราไม่มีแผนสำรองไว้รับมือเลยนั่นเอง