heat treatment คือ การอบชุบเหล็กด้วยความร้อนถือเป็นหนึ่งในกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างมาก เป็นกระบวนการรให้ความร้อนและลดความร้อนแก่เหล็ก เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเหล็ก เช่น ทำให้เหล็กแข็งแกร่งมากขึ้น ต้านทานการสึกหรอ กันสนิม ป้องกันการเสียดสี ต้านทานต่อแรงกระแทก ฯลฯ องค์ประกอบสำคัญของชิ้นงานที่…