สกุลชัยคอนกรีต ถือเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพและพัฒนานวัตกรรมในการผลิตคอนกรีตด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี มาใช้ในการผสมคอนกรีตและบริการจัดส่งปูนผสมเสร็จไปยังหน่วยงานของลูกค้าได้ตามเวลาที่กำหนดเพื่อให้คอนกรีตมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุดบริษัท สกุลชัยคอนกรีต จำกัด (SAKULCHAI CONCRETE CO., LTD.)บริษัท สกุลชัยคอนกรีต จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจผลิตและบริการจัดส่งปูนผสมเสร็จมากกว่า 15 ปีซึ่งกระบวนการผลิตปูนผสมเสร็จของบริษัทนั้น จะมีการใช้เครื่องผสมปูนและรถผสมปูนที่มาจากประเทศเยอรมันยี่ห้อ Teka และ Liebherr ในการผสมและจัดส่งปูนผสมเสร็จในส่วนของวัตถุดิบ ที่มีการควบคุมคุณภาพ หินทราย น้ำ และน้ำยาผสมปูน เพื่อต้องการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C33 และ ASTM C494ช่วยให้มีความสะอาด ปราศจากดินโคลนเจือปน มีความหยาบและร่วน ทำให้ปูนสะอาดเทง่ายไม่จับเป็นก้อนซึ่งกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จะถูกควบคุมการผลิตโดยวิศวกรคอนกรีต และทดสอบก้อนตัวอย่างคอนกรีตโดยคณะวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัท สกุลชัยคอนกรีต จำกัด จะมีรูปแบบการให้บริการแก่หน่วยงานก่อสร้างทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนด้วยประสบการณ์ด้านงานผลิต พร้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยโดยมีรูปแบบการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ชั่งหินทราย ซีเมนต์ น้ำ เป็นต้นจึงทำให้มีความแม่นยำสูง และมีระบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเช่นการใช้หินและทรายที่มีทั้งขนาดที่เหมาะสม และสะอาด เข้ามาใช้ในการผสมปูน การใช้น้ำยาผสมปูนคุณภาพสูงและนวัตกรรมที่หลากลายมาใช้ในการผสมปูน เพื่อให้ได้ปูนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุดซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะมีการเก็บตัวอย่างของปูนไปทดสอบกำลังรับแรงอัดในเครื่องทดสอบก้อนปูนโดยมีสถาบันการศึกษาชั้นนำให้การรับรอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปูนผสมเสร็จที่ผสมออกมาสามารถรับกำลังอัดและมีคุณสมบัติต่างๆ ได้ตามต้องการ จึงทำให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็วเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และในปัจจุบันบริษัท […]