สกุลชัยคอนกรีต ถือเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพและพัฒนานวัตกรรมในการผลิตคอนกรีตด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี มาใช้ในการผสมคอนกรีตและบริการจัดส่งปูนผสมเสร็จไปยังหน่วยงานของลูกค้าได้ตามเวลาที่กำหนดเพื่อให้คอนกรีตมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุดบริษัท สกุลชัยคอนกรีต จำกัด (SAKULCHAI CONCRETE CO., LTD.)บริษัท สกุลชัยคอนกรีต จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจผลิตและบริการจัดส่งปูนผสมเสร็จมากกว่า 15 ปีซึ่งกระบวนการผลิตปูนผสมเสร็จของบริษัทนั้น จะมีการใช้เครื่องผสมปูนและรถผสมปูนที่มาจากประเทศเยอรมันยี่ห้อ…