บุหรี่ไฟฟ้านั้นปัจจุบันนั้นหากว่าเราลองสังเกตดี ๆ นั้นจะเรียกว่ามีความยอดนิยมกว่าเดิมอย่างมาก ซึ่งหากว่าเรามองหลากหลายปีที่ผ่านมานั้น บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีความยอดนิยมมากกว่าบุหรี่แบบมวนอย่างมาก ด้วยหลากหลายข้อดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่อองของกลิ่นที่หอมกว่า หรือ ในเรื่องของพกาเอง ก็ยังเป็นอีกหนึ่งในข้อดีที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน  และ ในขณะเดียวก็ยังมีหลากหลายคนอย่างมากที่ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องของ “บุหรี่ไฟฟ้า” ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของ “ความเข้าใจผิด”…